Personvernerklæring og kjøpsvilkår

Personvernerklæring

1  Innledning

Kulturhuset.tr.no er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

Når du bruker kulturhuset.tr.no eller sender inn data til oss, så aksepterer du at dine opplysninger blir brukt i samsvar med disse retningslinjene.

 

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto eller bestiller billetter, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper billetter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode (f.eks. Visa).
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss.
 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
 • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.

 

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Gjennomføre billettbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av billetter, bl.a. for å sende deg billettene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 3. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 4. Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om våre forestillinger, hvis du har meldt deg på/gitt samtygge om å motta nyhetsbrev.

Det rettslige grunnlaget for formål 12 og 3 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Det rettslige grunnlaget for formål 23 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.

 

4  Hvem har tilgang til din personlige informasjon 

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, billettsystem Tix. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Du kan lese mer om Tix sine retningslinjer for personvern på tix.no.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Vi kan for øvrig dele anonymiserte opplysninger med samarbeidspartnere for bl.a. markedsanalyser og tjenesteutvikling.

 

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg så lenge det kreves for å oppfylle forpliktelsene som foreligger i hvert tilfelle.

 

6  Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
 • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

 

7  Cookies

benytter informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin. Vi bruker informasjonskapslene i forbedrings- og markedsføringsøyemed, og ingen av disse informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som person.

Vi bruker også Googles Analytics for å analysere besøksdata, som for eksempel antall brukere som besøker ulike sider og varigheten av disse besøkene. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere i USA, og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

De fleste nettlesere aksepterer informasjonskapslene automatisk, men du kan forandre innstillingene i din nettleser slik at dette ikke skjer. Det kan imidlertid bety at en del av de nettstedene du besøker ikke lengre fungerer slik de skal.

 

8  Nyhetbrev 

Vi tilbyr nyhetsbrev via våre nettsider. Ved påmelding til nyhetsbrev bruker vi dine opplysningen kun til dette formål, og deler ikke disse opplysningene med noen tredjepart. Du kan når som helst avmelde vårt nyhetsbrev.

 

9  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden

 

10  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Vilde Jønsson
Rolle: Salgsansvarlig
Telefonnummer: +47 907 38 894
E-postadresse: vilde@kulturhuset.tr.no
Adresse: Erling Bangsunds plass 1, 9008 Tromsø

Kjøpsvilkår Tromsø Kulturhus

Disse Kjøpsvilkårene gjelder for alle billetter som formidles av Tromsø Kulturhus på vegne av oss selv eller Arrangør til kjøpere. Forbrukerkjøpsloven gjelder ikke ved kjøp av billetter.

1. Billetten

1.1 Adgang til arrangementet

Billetten gir adgang til det aktuelle arrangementet såfremt strekkoden e.l. på billetten er både gyldig og lesbar. Billetten kan ikke kopieres eller brukes mer enn en gang. Kjøperen er selv ansvarlig for at billetten vedkommende besitter er gyldig og lesbar.

 

1.2 Aldersgrense

Kjøperen er selv ansvarlig for å orientere seg om aldersgrensen som gjelder for det aktuelle arrangementet. Arrangøren refunderer ikke billetter dersom Kjøperen eller annen planlagt deltaker på arrangementet ikke oppfyller aldersgrensen.

 

1.3 Overføring

Billetten kan overføres til en annen person enn Kjøperen, med mindre det er opplyst om noe annet i forbindelse med kjøpet. Kjøperen er innforstått med at det er forbudt videreselge billetten til en høyere pris enn pålydende.

 

1.4 Kommersielle formål

Billetten kan ikke benyttes for kommersielle formål herunder, men ikke begrenset til, som et tilbud i konkurranser eller i forbindelse med tilbud om annet produkt eller tjeneste uten skriftlig samtykke fra Arrangøren. Dersom billetten benyttes for kommersielle formål har Arrangøren rett til å kansellere den aktuelle billetten uten refusjon av kjøpesummen.

 

1.5 Tap av billetten

Billetten er å anse som et verdipapir og tapte eller ubenyttede billetter refunderes ikke.

 

1.6 Angrerett

Det er ikke angrerett på kjøp av billetter.

 

2. Endring og avlysning

2.1 Endret tidspunkt

Tromsø Kulturhus har rett til å endre tid og dato for arrangementet. Ved endret tid og/eller dato vil billetten være gyldig for nytt tidspunkt.

 

2.2 Endring av seteplassering

Tromsø Kulturhus har rett til å endre plassering av setereservasjoner eller gjøre forestilling om til unummererte.

 

2.3 Endring av plassering

Tromsø Kulturhus har rett til å endre plasseringen av arrangementet. Slik endring skal ikke være lengere enn 30 minutter med kollektiv transport fra opprinnelig plassering. På arrangement med flere scener har Arrangøren rett til å endre scene for alle ulike innslag.

 

2.4 Endring av innhold

På arrangement med ulike innslag (f.eks artister, band mv.) har Tromsø Kulturhus rett til å endre eller avlyse enkelte av disse innslagene. Det anses ikke som en avlysning med mindre alle innslag avlyses.

 

2.5 Avlysning

Tromsø Kulturhus forbeholder seg retten til å avlyse arrangementet. Ved avlyst arrangement refunderes billetten. Billettavgift refunderes ikke. Ved avlyst arrangement kan Kjøperen ikke fremme andre krav enn refusjon etter denne bestemmelsen. Avlysning i en force majeure situasjon reguleres i sin helhet av pkt. 3.

 

3. Force Majeure

3.1 Situasjoner som utgjør force majeure

Som force majeure skal anses ekstraordinære situasjoner som ligger utenfor Tromsø Kulturhus kontroll og som i vesentlig grad vanskeligjør rasjonell gjennomføringen av arrangementet eller oppfyllelse av øvrige plikter etter avtalen (herunder, men ikke begrenset til orkan, tsunami, krigsutbrudd, terrorangrep, pandemi, epidemi, brann, streik, samfunnstrusler som innebærer restriksjoner, pålegg, anbefalinger eller lignende fra myndighetene, landesorg, flom, storm, naturkatastrofer).

 

3.2 Virkningen av force majeure

Ved force majeure vil Tromsø Kulturhus forpliktelser overfor billettkjøperne bortfalle, herunder Tromsø Kulturhus ansvar for gjennomføring av arrangementet, Kjøperens eventuelle rett til refundering av billettpris samt billettavgift, erstatning eller prisavslag. Kjøperen kan heller ikke fremme andre krav mot Tromsø Kulturhus. Dersom arrangementet ikke kan gjennomføres grunnet myndighetsrestriksjoner knyttet til covid-19 virus eller andre pandemier eller sykdommer, anses dette som en force majeure situasjon.

 

3.3 Varsling

Om Tromsø Kulturhus vil påberope seg force majeure skal Kjøperen varsles om det uten utgrunnet opphold til Kjøperens oppgitte e-post adresse. Dersom Kjøperen ikke har registrert e-post adresse i forbindelse med kjøpet faller Arrangørens varslingsplikt bort.

 

4. Øvrige regler

Kjøperen er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende reglene i alkoholloven, smittevernloven mv. samt de regler og pålegg som gjelder sikkerhet og orden ved arrangementet. Dersom Kjøperen bryter gjeldende regelverk har Arrangøren rett til å bortvise Kjøperen fra arrangementet uten refusjon av kjøpesummen.

 

5. Personvern

Tromsø Kulturhus vil måtte behandle Kjøperens personopplysninger for å kunne selge billetten til Kjøperen, gi Kjøperen adgang til arrangementet eller holde Kjøperen oppdatert om arrangementet, for eksempel ved endringer som nevnt i punkt 2. Grunnlaget for denne behandlingen er avtalen mellom Kjøperen og Arrangøren, herunder Kjøpsvilkårene. Arrangørens behandling av personopplysninger følger personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR). Billettleverandøren brukes som databehandler av oss for å gjennomføre behandlingen. Mer informasjon om Tromsø Kulturhus behandling av personopplysninger er tilgjengelig i vår personvernerklæring ovenfor.

 

Billettleverandøren kan også ha sitt eget grunnlag for behandling av Kjøperens personopplysninger der Billettleverandøren vil være ansvarlig. Arrangøren anbefaler at Kjøperen gjør deg kjent med Billettleverandørens personvernerklæring eller tar kontakt med Billettleverandøren for mer informasjon om deres behandling.

 

6. Lovvalg og tvisteløsning

Kjøpsvilkårene skal tolkes og reguleres i henhold til norsk rett. Eventuelle tvister mellom Kjøperen og Arrangøren knyttet til Kjøpsvilkårene skal avgjøres ved alminnelige norske domstoler. Søksmål skal i slike tvister reises for Arrangørens verneting, som vedtatt verneting.