Torkel Olav Seip -Interstitiell Nevropati, Vår tids kroniske pandemi

Torkel Olav Seip

Torkel Olav Seip -Interstitiell Nevropati, Vår tids kroniske pandemi.

Torkel Olav Seip er Fysikalskmedisinsk utdannet, og har de siste 28 år, fordypet seg i forståelse, forebygging og Exokirurgisk behandling av Interstitiell Nevropati.
Interstitiell Nevropati er vår tids kroniske pandemi, og kommer primært som følge av en betydelig adferdsendring.
Vi har, siden den industrielle revolusjon, gått fra å være det pumpende/dynamiske pattedyret, til å bli det stillesittende/statiske pattedyret.
Dette har fått alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser, og det er nå en betydelig økning hos den oppvoksende generasjon.
Denne medisinske fagkvelden blir en logisk, fysiologisk og kjemisk reise, som vil ta for seg hva denne massive diagnosen, i grove trekk, handler om, og hvordan den preger svært mange områder av våre liv.
Interstitiell Nevropati er ikke kronisk i seg selv, men har fått «lov» til å bli kronisk og økende, fordi vi som samfunn og medisinsk fagfelt, ikke har forstått godt nok, hvordan det bokstavelig talt henger sammen.
Alt dette, vil for ettertiden bli stående, som en av de alvorligste diagnostiske misforståelser, i den moderne medisinske historie.
Men det finnes heldigvis håp for framtiden, bare vi alle sammen vil.
Velkommen.

 

 

Praktisk informasjon

Dette arrangementet er alkoholfritt og har fri aldersgrense.