Valkeapää – Áillohaš

Arktisk Filharmoni
AVLYST!

Bli med oss i hyllesten av bautaen Nils-Aslak Valkeapää, og samtidig bli nærmere kjent med en av vår generasjons viktigste kunstnere, og hans verk.

Vi er svært stolte over å få samarbeide med Beaivváš Sámi Našunálateáhter, komponisten Frode Fjellheim og solistene Adrian Angelico og Ulla Pirttijärvi-Länsman i hyllesten av Valkeapää, 20 år etter at han gikk bort.

Multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää var den store ambassadøren for samisk språk, kunst og kultur, og livsverket hans er blant de viktigste i vår tid, både kunstnerisk og i samfunnsbetydning. Han er fortsatt en sterk inspirasjonskilde for svært mange verden over.
Aillohas, som han i en periode kalte seg selv, komponerte musikk, joiket, skrev dikt og et teaterstykke, tegnet og malte – og de mange uttrykkene dannet en helhet.

«Det spesielle med Nils-Aslak Valkeapääs kunst er hvordan de ulike uttrykksmåtene han valgte å bruke danner en helhet. Et dikt kan leses isolert, men det forstås best når det leses inn i en sammenheng, både i forhold til de andre diktene, men kanskje vel så viktig i forhold til for eks. en joik over samme tema eller et bilde som står til diktet enten i form av et fotografi, en blyanttegning eller et maleri. Det er i totaliteten av hans uttrykk at en forstår Nils-Aslak best, men en kan gjerne nyte kunstverkene enkeltvis og få en fullverdig opplevelse bare av det», skriver Harald Gaski, professor i samisk kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet, på Lásságámmis hjemmeside.

I denne konsertforestillingen skal vi belyse flere sider ved Valkeapääs kunstnerskap. Det blir selvsagt mye musikk, både Valkeapääs, men også nykomponert musikk av Frode Fjellheim, inspirert av Valkeapääs kunstnerskap.
Du får også møte skuespillere fra Beaivváš Sámi Našunálateáhter, som framfører Valkeapääs poesi – et forfatterskap som ga ham Nordisk Råds litteraturpris i 1991, som den første samiske forfatteren noensinne.  Vi skal dessuten introdusere deg for hans visuelle kunst.

Nils-Aslak Valkeapää ble en fornyer av samisk musikk, og skapte, ikke minst, en ny interesse for samisk joik på et tidspunkt da den stod i fare for å dø ut. På slutten av 1960-tallet og en stund framover kombinerte han tradisjonell joik med moderne instrumenter og populærmusikk, før han senere utviklet joiken i et samspill med mer jazz-inspirerte sjangre i samarbeid med noen av Finlands fremste jazz-musikere.
Denne tradisjonen er det fremdeles flere samiske musikere som følger.  Han utviklet etter hvert også en ny form for joik, som har klare fellestrekk med klassiske komposisjoner.

Hans sterke engasjement for naturen var også sentral i kunsten han skapte. Som Harald Gaski uttaler: «Nils-Aslak Valkeapää skrev ikke om naturen, han skrev naturen.»

Praktisk informasjon