Lunsjkonserter

Arktisk Filharmoni

Ta en kunstpause i hverdagen!

Arktisk Filharmoni sine lunsjkonserter fredager klokken 12:00, har blitt en fast tradisjon for mange. Nå skal vi igjen holde lunsjkonsert, men som følge av Covid-19 kan de ikke spilles som normalt.

Derfor forhåndsselger vi nå billetter. Billettene koster kr 50,- (inkludert kaffe). Med forhåndssalg forsøker vi å unngå en større folkeansamling enn tillatt i forkant av konserten. Kapasitet begrenses til 50 stykk.

Vi følger selvfølgelig også alle andre sikkerhetstiltak og retningslinjer i henhold til Covid-19, slik at publikum skal få en trygg konsertopplevelse.

I tillegg til å vise billett ved inngangen, må alle som skal være til stede på konserten oppgi navn og telefonnummer, samt skrive under på at de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon.

Dette er fordi vi ikke kan slippe inn publikum med selv lette sykdomssymptomer og vi ber om at du avstår fra å kjøpe billett dersom du har dette, eller har vært i nærheten av noen med smitte.

Praktisk informasjon