Djupet – Vinnslan og The Back Alley Theatre

The Back Alley Theatre, Vinslan og Tromsø Kulturhus

Djupet 

Av Vinnslan og The Back Alley Theatre

OBS! Dette teaterstykket er et vandreteater gjennom Kulturhuset og er derfor ikke tilpasset rullestolbrukere og det er ikke sittemunligheter underveis i forestillingen. 

Hva er dette stedet vi kaller eksistens? Er det virkelig, eller er det bare en projeksjon av hjernen vår på den allmektiges lerret? Er vi virkelige, eller eksisterer vi bare på loftet eller dypt inne i vår egen fantasi? Er vi i stand til å redde verden, eller prøver vi bare å redde oss selv? Har vi valgt å leve en livsløgn fordi sannheten er for hard å møte, eller er livsløgnen nødvendig for at vi skal overleve?

I Djupet, har Vinnslan og The Back Alley Theatre brukt Ibsens «Vildanden» som et speil for å komme nærmere en forståelse av illusjonene og problemene i dagens moderne liv.

Gjennom tverrfaglig performancearbeid, utvikling og endeløse improvisasjoner har vi satt oss selv i en humoristisk situasjon på scenen for publikum, slik at de kan få et innblikk i våre sjeler, i håp om å bedre forstå seg selv.

 

ATTENTION! This play is a walking theatre through Kulturhuset and is therefore not suitable for wheelchair users and there is no seating during the performance. 

What is this place we call existence? Is it real or is it just a projection of our brain to the almighty‘s canva? Are we real or do we just exist in the garret or the deep of our own imagination? Are we in the power to save the world or are we just trying to save ourselves? Have we chosen to live in life because the truth is too hard to face, or is life necessary for us to survive?

In Djupet, Vinnslan and The Back Alley Theatre have used Ibsen‘s VIldanden as a mirror to get closer to understanding the illusion and problems of modern-day life.

Through interdisciplinary performance work, devising and endless improvisations we have put ourselves in a humours spot on stage for the audience to have a peak inside our souls, to hopefully better understand themselves.

Praktisk informasjon